Get Mystery Box with random crypto!

مالیات ۲۰ میلیونی مسکن مهر پرند بر عهده سازنده است نه خریدار | بدون سانسور

مالیات ۲۰ میلیونی مسکن مهر پرند بر عهده سازنده است نه خریدار

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند:
سازندگان مسکن مهر پرند می‌خواهند مالیات ۲۰ میلیونی را از خریدار دریافت کنند، در صورتی که پرداخت آن بر عهده سازندگان است.

اداره ممیزی، مالیات بر ارزش افزوده زیادی از سازندگان مسکن مهر می‌گیرد که پیگیری هم شد، ولی به نتیجه نرسیدیم.

متروی پرند در یکی دو هفته آینده با حضور رئیس‌جمهور بهره‌برداری می‌شود.

@sansur_no