Get Mystery Box with random crypto!

۱۴۰۲/۶/۳۰ سلام صبحتون بخیر امـروز قلمویت را بردار دنیایت ر | بدون سانسور

۱۴۰۲/۶/۳۰
سلام صبحتون بخیر
امـروز قلمویت را بردار
دنیایت را رنگارنگ‌تر نقش بزن
روی صورتت لبخندی بکش به
روی مشکلاتت تیک‌های سبز بزن
دور اهدافت را دایره‌های زرد بکش
و آدم‌های نصفه و نیمه زندگی‌ات را
یکبار و برای همیشه
به ضربدرهای قرمز مهمان کن
امروز جهانی نو ترسیم کن
آدمی تازه خلق کن، تنها نقاش زندگی تو
خودت هستی و بوم صحنه‌ی روزگار


@sansur_no